Biomassacentrale Finland

In 2016 haalde Finland nog 38% van zijn energie uit fossiele brandstoffen en 34% uit hernieuwbare bronnen. Met de opstart van een nieuwe biomassacentrale en enkele windmolenparken, worden hernieuwbare energiebronnen nu de belangrijkste energiebron in Finland. Daarnaast blijft nucleaire energie een belangrijke energiebron, die er samen met de hernieuwbare energiebronnen voor zorgt dat de CO2-uitstoot van Finland laag blijft.

Finland is per capita één van de grootste energieverbruikers van de EU door de koude winters en de energie intense industrie.


Bron: news.xinhuanet.com

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment