Premies vanaf 2017

Premies vanaf 2017

De Vlaamse overheid en meerdere sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elke woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning van vandaag. Dit resulteert ook in een lagere energiefactuur, meer comfort, een gezonder binnenklimaat, een financiële meerwaarde, minder onderhoud,...

Lees meer

Energielabel voor ventilatiesystemen

Energielabel voor ventilatiesystemen

Vanaf 1 januari 2016 zijn er vanuit de Europese Unie (EU) eisen gesteld aan het maximale energieverbruik van ventilatieproducten. Tevens zijn er eisen gesteld aan bijvoorbeeld de functionaliteit van de ventilatieproducten en zijn er richtlijnen geformuleerd voor een uniforme informatieverstrekking aan de...

Lees meer

Nieuwe premies voor warmtepompen vanaf 2017

Nieuwe premies voor warmtepompen vanaf 2017

Aan het (ver)bouwen en overweegt u om een warmtepomp te plaatsen? Of toch maar blijven verwarmen met gas of mazout? Wel, Vlaanderen heeft besloten om vanaf 1 januari 2017 de premies voor warmtepompen grondig te hervormen. Momenteel, anno 2016, wordt de premie bepaalt op basis van volgende factoren: De COP (= coëfficient of performance; geeft...

Lees meer

Voordelen D-systeem t.o.v. C-systeem

Voordelen D-systeem t.o.v. C-systeem

Nieuwbouwwoningen worden momenteel zo veel mogelijk geïsoleerd en zo luchtdicht mogelijk gebouwd om de warmteverliezen in de winter te minimaliseren en te besparen op energiekosten. De keuze van het ventilatiesysteem speelt daar een belangrijke rol in. Indien men voor een C-systeem kiest zal men in de winter koude lucht aanvoeren via de...

Lees meer

Ventilatie verslaggever verplicht vanaf 2016

Ventilatie verslaggever verplicht vanaf 2016

Vanaf 01/01/2016 moeten bouwheren beter geïnformeerd worden over de ventilatie normen en richtlijnen (= STS ventilatie) en moet de kwaliteit van het geïnstalleerde ventilatiesysteem gerapporteerd worden. Om deze taak uit te voeren moet een ventilatie-verslaggever aangesteld worden. STS staat voor "Spécifications Techniques / Technische...

Lees meer

Hoe wordt een E-peil eigenlijk berekend?

Hoe wordt een E-peil eigenlijk berekend?

Er wordt veel gesproken en geschreven over het E-peil, maar hoe wordt een E-peil eigenlijk berekend? Er zijn maar weinig mensen in Vlaanderen die een E-peil met de hand kunnen berekenen en daarom leek het ons nuttig om in dit artikel hier wat dieper op in te gaan. EPB software Een EPB berekening wordt opgesteld door een EPB verslaggever en...

Lees meer

Oppassen met luchtdichtheidsmetingen

Oppassen met luchtdichtheidsmetingen

Vanaf 01/01/2015 mogen de resultaten van een luchtdichtheidstest (= blowerdoortest) niet zomaar meer ingevuld worden in de EPB software. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het lekdebiet van een woning gemeten. Dit is een cijfer dat tussen de 12 m³/m²/h (= zeer slecht) en 0 m³/m²/h (= perfect lucht dicht) ligt. Indien de luchtdichtheidstest...

Lees meer

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Sinds 2006 moet elke nieuwbouwwoning een specifiek E-peil halen. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en sinds 2012 moet elke woning een E-peil onder de E70 halen en vanaf 2014 verlaagt dit naar E60. Tegenwoordig is het niet enkel voldoende om een woning goed te isoleren, ook de technieken (verwarming, ventilatie, ...)...

Lees meer

Condenserende ketel met een rendement boven de 100%?

Condenserende ketel met een rendement boven de 100%?

In de verwarmingssector volgen nieuwe innovaties elkaar in rap tempo op. Het streven naar een hoger rendement is de belangrijkste drijfveer achter deze ontwikkelingen. De meest populaire en tevens de nieuwe standaard is de hoogrendementsketel, ook wel condensatieketel genoemd. Principe Een cv-ketel haalt zijn warmte uit de verbranding van een...

Lees meer

Xella brengt enkele interessante producten op de markt

Xella brengt enkele interessante producten op de markt

De Ytong Energy+ bouwblok Klassieke muren zijn opgebouwd uit, van binnen naar buiten, een pleisterlaag, een bouwblok, een laag isolatie, een luchtspouw en een facadesteen. Een muur opgebouwd uit de Ytong Energy+ bouwblok bestaat enkel uit een pleisterlaag binnen, de Ytong Energy+ bouwblok en een pleisterlaag buiten of een ander type afwerking. De...

Lees meer

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Belfius en Triodos bank bieden vanaf midden 2013 lagere rente aan op leningen voor lage energie woningen. Hoe men lage energie woningen gaat definiëren ligt nog niet helemaal vast, maar voorlopig spreekt men over woningen met een E-peil lager dan 50. Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche (SP.A) is al geruime tijd aan het...

Lees meer

Verschillende type zonnepanelen

Verschillende type zonnepanelen

Er zijn op de markt verschillende soorten zonnepanelen die allemaal verschillende eigenschappen hebben. Wat de soorten zonnepanelen gemeen hebben is dat ze allemaal zonnecellen hebben die gemaakt zijn van silicium. Het grote verschil zit hem in het uiterlijk en de productie van de zonnepanelen. Op dit moment zijn er 3 soorten zonnepanelen te...

Lees meer

Opletten met warmtepompen in nieuwbouwprojecten

Opletten met warmtepompen in nieuwbouwprojecten

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over warmtepompen en mensen hebben het idee dat een warmtepomp hoort bij een goed geïsoleerde nieuwbouw woning, maar is dat wel zo? In dit artikel bekijken we deze vraag wat meer in detail en we focussen vooral op de financiële kant van de zaak. Hernieuwbare energie is noodzakelijk, daar zal zowat iedereen...

Lees meer

Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

Een ventilatiesysteem D zorgt voor mechanisch toe- en afvoer van lucht. De meeste ventilatie systemen D hebben ook een warmtewisselaar die de toegevoerde koude lucht voorverwarmt met de afgevoerde reeds opgewarmde lucht. Als deze warmtewisselaar wordt ingerekend in de EPB-berekening zorgt dit voor een behoorlijke daling van het E-peil en dit is...

Lees meer

Ventilatie, boetes en EPB

Ventilatie, boetes en EPB

Als men een huis bouwt of verbouwt moet men (=de bouwheer) voldoen aan de EPB-normen. Als men hier niet aan voldoet legt het VEA (Vlaams Energieagentschap) bepaalde boetes op te betalen door de bouwheer. Veruit de meeste boetes worden uitgeschreven voor projecten die niet voldoen aan de ventilatie eisen. In dit artikel bespreken we aan welke...

Lees meer

HR++ glas ook in 2014 de standaard

HR++ glas ook in 2014 de standaard

Voor het raamwerk in nieuwbouwprojecten of het vervangen van ruiten in bestaande woningen, wordt al sinds vele jaren het meest gekozen voor HR++ glas. Ook in 2013 was dit weer het geval, en de verwachtingen voor 2014 zijn hetzelfde. Vergelijkingswebsite Dubbelglas-Weetjes.nl hield afgelopen jaar het aantal offerte-aanvragen voor glaszetters bij,...

Lees meer

Vergelijking rendement verschillende types warmtepompen

Vergelijking rendement verschillende types warmtepompen

In het kader van het WP-direct project gefinancierd door het IWT en uitgevoerd door onder meer KULeuven en het De Nayer Instituut werd het werkelijke rendement van 17 warmtepompen opgemeten en vergeleken. Warmtepompen zijn tegenwoordig een beetje een hype en verkopers geven mensen soms de indruk dat warmtepompen altijd een goed rendement hebben en...

Lees meer

Evolutie groenestroomcertificaten en onverwachte kosten

Evolutie groenestroomcertificaten en onverwachte kosten

Fotovoltaïsche zonnepanelen produceren stroom en voor elke 1000kWh die men produceert krijgt men een groenestroomcertificaat. Als men jaarlijks bijvoorbeeld 3000kWh produceert krijgt men dus 3 groenestroomcertificaten en per groenestroomcertificaat krijgt men een bepaald bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de datum waarop de elektrisch keuring...

Lees meer

Bouwknoop uitgevoerd met Lambdabloc EPB-aanvaard?

Bouwknoop uitgevoerd met Lambdabloc EPB-aanvaard?

De Lambdabloc is een nieuwe steen ontwikkeld door Ploegsteert. Alle details en technische gegevens vind je hier. Een gedetailleerde versie van de onderstaande uiteenzetting kan je downloaden via deze link: DOWNLOAD Op het eerste zicht zou je stellen dat de lambdabloc niet EPB-aanvaard is vermits de R-waarde ≥ 2m²K/W. Dit is 1 van de...

Lees meer

Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor nieuwe gebouwen verplicht om een bepaald hoeveelheid energie zelf op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld en voor overheidsgebouwen gaat de maatregel al op 1 januari 2013 van kracht. Hoeveel hernieuwbare energie moet er geproduceerd worden? Voor scholen en kantoor...

Lees meer

Smart meters in België

Smart meters in België

Er is al veel gesproken over zogenaamde slimme elektriciteit netwerken of "Smart grids", maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? Laat we maar eens beginnen bij elektriciteit: het beweegt zich razend snel vooruit en kan maar beperkt worden opgeslagen (batterijen, maar zeer duur). Er moet dus altijd evenveel elektriciteit geproduceerd worden...

Lees meer

Houtskeletbouw is zeer ecologisch blijkt uit onderzoek

Houtskeletbouw is zeer ecologisch blijkt uit onderzoek

Volgens een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Futureproofed, het studiebureau van klimaatambasadeur Serge de Ghelder, is bouwen met hout een pak ecologischer in vergelijking met bouwen in steen. De milieu-impact van een houtskeletwand ligt volgens het onderzoek 2.5 keer lager dan de vergelijkbare massief oplossing. Het onderzoek werd...

Lees meer

Ventilatie: systeem A, C of D en waar op letten?

Ventilatie: systeem A, C of D en waar op letten?

In elke nieuwbouw is een goed ventilatie systeem zeer belangrijk om tot een goed werkend eind product te komen. Om aan de huidige EPB-norm te voldoen heeft een bouwheer de keuze tussen een A systeem, gecertificeerd C systeem en een D systeem. In dit artikel bespreken we het nut van een ventilatie systeem en de verschillen tussen de...

Lees meer

Luchtdicht bouwen: hoe praktisch aanpakken?

Luchtdicht bouwen: hoe praktisch aanpakken?

Waarom wil men eigenlijk luchtdicht bouwen? Is het niet beter om een "ademend gebouw" te hebben? Voordat we verder gaan is het misschien goed om met deze vraag te beginnen. Op de onderstaande tekening zien we in het geel de thermische isolatie. Deze moet ononderbroken aangebracht worden en het volumen ingesloten door de isolatie noemt men het...

Lees meer

Alle ogen op Duitsland

Alle ogen op Duitsland

Iedereen is het er over eens dat Westerse landen minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Dit is ecologisch en economisch de beste optie. Spijtig genoeg wordt er echter bitter weinig ondernomen. Het enige land dat blijkbaar wel een plan heeft is Duitsland. In Juni 2011 besliste de regering Merkel om binnen de tien jaar een derde...

Lees meer

EPB-aanvaarde funderingsaanzet

EPB-aanvaarde funderingsaanzet

De funderingsaanzet is de eerste bouwblok die op de vloerplaat wordt gezet. Voor buitenmuren vormt deze eerste steen ook de connectie tussen de spouwisolatie en vloerisolatie. Als deze eerste steen niet goed isoleert dan spreekt men hier van een koudebrug vermist de warmte aan de binnenkant via de eerste bouwteen en de vloerplaat gemakkelijk naar...

Lees meer

Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur

Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur

Het vakgebied van biomimicry houdt zich bezig met het bestuderen van de oplossingen die de natuur gebruikt en probeert deze te gebruiken om menselijke problemen op te lossen. De natuur heeft immers 3.8 miljard jaar de tijd gehad om tot de best mogelijke ontwerpen te komen en we kunnen hier dus heel wat uit leren. Biomimicry kan binnen het...

Lees meer

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw

Eind 2011 werd er door de regering Di Rupo beslist om heel wat premies en subsidies in de bouw af te schaffen. Vooral de "luxe" premies voor lage energie woningen en zonnepanelen worden sterk afgebouwd en het premie systeem voor isolatie wordt vereenvoudigd. In dit artikel overlopen we welke subsidies wegvallen, welke subsidies behouden blijven en...

Lees meer

EPB-norm verlichting in kantoren

EPB-norm verlichting in kantoren

Het E-peil waar kantoorgebouwen aan moeten voldoen is voor projecten waarvoor de bouwvergunning na 1 januari 2012 werden aangevraagd verlaagd van 100 naar 70 en dit is een serieuze stap naar onder. In tegenstelling tot woningen waar verlichting niet in rekening gebracht moet worden zorgt verlichting in kantoorgebouwen wel voor een groot...

Lees meer

EPB ventilatienormen voor een verbouwingen

EPB ventilatienormen voor een verbouwingen

Het principe van een ventilatie systeem is vrij eenvoudig: op een gecontroleerde manier verse lucht aanvoeren in leefruimtes en vochtige lucht afvoeren in vochtige ruimtes. Onder leefruimtes rekent men de living, slaapkamer en bureau/speelkamer en onder vochtige ruimtes rekent men de keuken, de badkamer en WC. Voor nieuwbouw zijn de ventilatie...

Lees meer

Het verschil tussen EPB en EPC

Het verschil tussen EPB en EPC

Er bestaat heel wat verwarring over het verschil tussen EPB en EPC. EPB staat voor Energie prestatie en Binnen klimaat en EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Een EPB-berekening moet opgesteld worden bij een nieuwbouw project of een verbouwing en een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning. In een...

Lees meer

Compactheid van een gebouw

Compactheid van een gebouw

De compactheid van een gebouw wordt gedefinieerd als de verhouding van het beschermd volume (V) over het totale verlies oppervlak (At). Hoe compacter het gebouw (hoe groter V/At) hoe kleiner het energieverbruik van het gebouw per m² vloer oppervlakte. Grote gebouwen zijn compact omdat ze een heel groot volume insluiten en rijwoningen zijn...

Lees meer

EPB in 2012: Wat verandert en hoe pakt men dit aan?

EPB in 2012: Wat verandert en hoe pakt men dit aan?

In 2011 werd er vastgelegd hoe de EPB-normen worden verstrengt de volgende jaren. Dit gebeurt in twee stappen: de eerste stap is voorzien voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2012 en de tweede stap is voorzien voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. Woningen, kantoren en...

Lees meer

EPB bouwknopen: waarmee rekening houden?

EPB bouwknopen: waarmee rekening houden?

We spreken van een bouwknooppunt overal waar twee schildelen van het gebouw samen komen en overal waar de isolatie lagen in elkaar over gaan. Slecht uitgevoerde bouwknopen zijn koudebruggen. Bij optie A moeten alle bouwknopen gedetailleerd worden uitgerekend en dit neemt zeer veel tijd in beslag en levert weinig op in vergelijking met methode B....

Lees meer